Colofon

 

© 2020. Niets uit deze website mag worden geproduceerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of omissies in deze website.

Beelden op de Scheldeboulevard wordt in opdracht van de gemeente Terneuzen en medegefinancierd door de provincie Zeeland uitgevoerd door Stichting Toonbeeld en het Kunstenaarscollectief van Joseph Pannecoucke.


Tekst, samenstelling en coördinatie: Stichting Toonbeeld
Basisontwerp: Atelier@omashuisje.nl, Biervliet
Website: Hademax Internet Oplossingen, Barendrecht