Colofon

 

© 2017. Niets uit deze website mag worden geproduceerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of omissies in deze website.

Beelden op de Scheldeboulevard is een initiatief van de gemeente Terneuzen, het kunstenaarscollectief van Joseph Pannecoucke en de Werkgroep Nieuwe Beelden. Dit initiatief wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.


Tekst en samenstelling: Gemeente Terneuzen
Coördinatie: afdeling Samenleving, Gemeente Terneuzen
Ontwerp en redactie: Atelier@omashuisje.nl, Biervliet
Realisatie website: Hademax Internet Oplossingen, Barendrecht